Monday, November 9, 2009

Indahnya Berbaik Sangka (Part 1)

Hubungan yang baik antara satu dengan yang lain dan khususnya antara muslim merupakan sesuatu yang harus dijalin dengan sebaik-baiknya.Ini kerana Allah telah menggariskan bahawa mikmin itu bersaudara.Segala bentuk sikap dan sifat yang akan memperkukuh san memantapkan persaudaraan harus ditumbuhkan dan dipelihara,sedangkan segala bentuk sifat dan sifat yang dapat merosak ukhwah harus ditinggalkan.Dengan itu, agar hubungan ukhwah islimiyah tetap terjalin dengan baik.Salah satu sifat positif yang harus dipenuhi adalah “husnuzh zhan” (bersangka baik)

Oleh itu apabila kita didatangi oleh sesuatu informasi negative yang berkait rapat tentang hal peribadi seseorang, terutamanya mereka itu adalah saudara seislam, maka kita hendaklah melakukan “tabayyun” (penyelidikan) terlebih dahulu sebelum mempercayainya, jauh sekali member tindakbalas secara spontan, Allah berfirman yang ertinya:

”wahai orang-orang yang beriman!Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan” (Q.S Al-Hujuraat :6)

No comments: